skip to Main Content

Opplæringen til førerkort i klasse B er inndelt i 4 trinn. Trinn 1 har du allerede gjennomført når du tok trafikalt grunnkurs. Det vil si at du nå begynner på trinn 2.

Vi tilbyr opplæring både på manuelt- og automatgiret bil. Tar du opplæring og førerprøve på automatgiret bil, vil førerkortet kun være gyldig for denne type bil. Ønsker du senere å utvide til manuelt giret bil, må du avlegge ny førerprøve med manuelt giret bil. Opplæringen ellers er lik for begge typer.

Oversikt og innhold over de ulike trinnene finner du i opplæringsmodellen vår nedenfor. Trykk på det aktuelle trinnet for å se innholdet.

Trinn2 – Grunnleggende kjøretøy – og kjørekompetanse

På dette trinnet lærer du grunnleggende kjøretøy -og kjørekompetanse. Du skal beherske bilen så godt at du kan rette oppmerksomheten mot trafikkbildet.

Hvor mange timer du bruker på dette trinnet avhenger av behov. Vi anbefaler at du mellom kjøretimene tar med deg tilbakemeldingen fra trafikklæreren og øvelseskjører hjemme for å få best utbytte av kjøretimene.

Trinnet avsluttes med en obligatorisk trinnvurdering der du og trafikklærer sammen vurderer om ferdighetene er gode nok til å avslutte trinnet og gå over på neste.

Oppbygging trinn 2
2.1 Førerkort og trafikkopplæring

2.2 Bilens oppbygging med tanke på sikkerhet og miljø

2.3 Eiers og brukers ansvar

2.4 Kjøring med tilhenger

2.5 menneskets kapasitet og trafikkens krav

2.6 Gjøre klar for kjøring

2.7 Grunnleggende bruk av bilen i variert terreng

2.7.1 Rattgrep og bruk av ratt

2.7.2 Observasjon og tegn ved igangsetting – stans

2.7.3 Bakkestart

2.7.4 Krypkjøring

2.7.5 Giring og brems

2.7.6 Sving høyre og venstre i vegkryss

2.7.7 Rygging/vending/parkering

2.8 Grunnleggende kjøretøybehandling i områder med liten trafikk

2.9 Sikkerhetskontroll av bilen

2.10 Trinnvurdering

2.11 Repetisjon trinn 2

Trinn 3 handler om trafikal kompetanse. Her skal du lære å bli mest mulig selvstendig gjennom å kjøre i variert trafikk. Du lærer om adferd i trafikken, ulike trafikkmiljøer og hvordan innhente og oppfatte informasjon i trafikkbildet.

Mot slutten av trinnet skal du også gjennomføre et obligatorisk Sikkerhetskurs på øvingsbane. Her lærer du om sikring av personer og last, samt hvordan kjøremåten din kan påvirke kontrollen du har over bilen.

Dette trinnet avsluttes også med en obligatorisk trinnvurdering der du sammen med trafikklæreren vurderer om ferdighetene er gode nok til å avslutte trinnet og gå videre til siste trinn.

Oppbygging trinn 3
3.1 Trafikksystemet, trafikantgrupper og interessemotsetninger, og privatbilismen i et miljøperspektiv

3.2 Veg, vegoppmerking, skilt og annen regulering

3.3 Atferd i trafikken

3.4 Informasjonsinnhenting – vegkryss

3.5 Kjøring i bolig- tettsteds- og bymiljø

3.5.1 Kjøring i bolig – tettsteds – og bymiljø

3.5.2 Kjøring på flerfeltsveg

3.5.3 Kjøring i envegskjøring

3.5.4 Kjøring i rundkjøring

3.5.5 Kjøring i tett trafikk

3.5.6 Kjøring i lyskryss

3.6 Kjøring i landevegsmiljø

3.6.1 Kjøreteknikk på høghastighetsveg

3.6.2 Kursstabilitet og jevn fart

3.6.3 Innhente informasjon om vegmiljøet

3.6.4 Kurvekjøring

3.6.5 Feltskifte, fartsøkning og nedbremsing

3.6.6 Forbikjøring

3.7 Kjøring i kø, tunnel og i mørket

3.7.1 Kjøring i kø

3.7.2 Kjøring i tunnel

3.7.3 Kjøring i mørket

3.8 Sikker samhandling

3.9 Trinnvurdering

3.10 Sikkerhetskurs på øvingsbane

3.11 Repetisjon trinn 3

Når du begynner på trinn 4 skal du være god nok til å kjøre selvstendig i trafikken. Du skal ha utviklet vilje til å ta ansvar, til å ta forholdsregler og til å samarbeide med andre som oppholder seg i trafikkbildet.

 

Oppbygging trinn 4
4.1 Sikkerhetskurs på veg (totalt 13 timer)

4.1.1 Bilkjøringens risiko (2 .t)

4.1.2 Kjøring i landevegsmiljø (5 t.)

4.1.3 Planlegging og kjøring i variert trafikkmiljø (4 t.)

4..4 Refleksjon og oppsummering (2t.)

4.2 Tilstrekkelig øving

    Meld deg på i dag

    Jeg ønsker å sende melding. Du får epost kopi av innsendt skjema.