skip to Main Content

Med klasse BE kan du kjøre bil og tilhenger når samlet tillatt totalvekt for bil + tilhenger ligger i området 4251 – 7000 kg. Obligatorisk opplæring for klasse BE består av 2 vurderingstimer på totalt 90 minutter, et Sikkerhetskurs på veg som varer 135 minutter, samt lastsikringskurs på 90 minutter. Har du liten eller ingen erfaring med kjøring med tilhenger, må du være klar over at du kan måtte ha behov for kjøretimer utenom det obligatoriske. Klasse BE krever at du avlegger førerprøve ved endt opplæring for å få klasse BE på førerkortet.

Fra 19. januar 2013 må tilhengerens tillatte totalvekt ikke overskride 3500 kg i klasse BE. Selv om trekkbilen tilhører klasse B, må føreren ha klasse C1E når tilhengerens tillatte totalvekt overskrider 3500 kg.

Du må likevel sjekke i bilens vognkort hva som kjøretøyteknisk er «tillatt hengervekt», det vil si maksimal totalvekt for tilhenger etter den bilen du kjører.  Den vekten er fastsatt av bilfabrikanten, og må ikke overskrides uansett hvilken førerkortklasse du har.

Du må heller ikke overskride bilens «tillatte vogntogvekt», det vil si summen av bilens og tilhengerens aktuelle totalvekter

    Meld deg på i dag

    Jeg ønsker å sende melding. Du får epost kopi av innsendt skjema.