skip to Main Content

Med kode B96 kan du kjøre bil og tilhenger som til sammen har tillatt totalvekt 4250 kg.
Obligatorisk opplæring for kode B96 består av 2 vurderingstimer på totalt 90 minutter, et Sikkerhetskurs på veg som varer 135 minutter, samt lastsikringskurs på 90 minutter.
Har du liten eller ingen erfaring med kjøring med tilhenger, må du være klar over at du kan måtte ha behov for kjøretimer utenom det obligatoriske.
Kode B96 krever ingen førerprøve etter endt opplæring.

Du må likevel sjekke i bilens vognkort hva som kjøretøyteknisk er «tillatt hengervekt», det vil si maksimal totalvekt for tilhenger etter den bilen du kjører.  Den vekten er fastsatt av bilfabrikanten, og må ikke overskrides uansett hvilken førerkortklasse du har.

Du må heller ikke overskride bilens «tillatte vogntogvekt», det vil si summen av bilens og tilhengerens aktuelle totalvekter

    Meld deg på i dag

    Jeg ønsker å sende melding. Du får epost kopi av innsendt skjema.