skip to Main Content

Trafikalt grunnkurs
Trafikalt grunnkurs er et obligatorisk kurs fordelt på 17 timer som må gjennomføres før du kan begynne med øvelseskjøring hjemme eller på trafikkskole. Kurset skal gi deg en forståelse for hva førerrollen og førerdyktighet innebærer.

Kurset består av følgene:
– 3 kvelder teori
– Førstehjelpskurs
– Trafikant i mørket.

Tar du trafikalt grunnkurs i perioden 16.mars – 31.oktober uten å få gjennomført trafikant i mørket, er beviset kun gyldig i perioden 16.mars – 31.oktober. For å kunne øvelseskjøre i perioden 1.november – 15. mars må du gjennomføre trafikant i mørket.

Du kan til enhver tid logge deg inn på www.vegvesen.no og sjekke om beviset ditt for øvelseskjøring er gyldig.

 

Over 25 år?
Er du over 25 år må du kun gjennomføre førstehjelpskurs og trafikant i mørket i løpet av opplæringsperioden. Tar du førerkort i perioden 16. mars- 31.oktober uten å ha gjennomført trafikant i mørket, må dette gjennomføres innen 31. januar påfølgende år for at førerkortet skal være gyldig.

    Kontakt oss i dag

    Jeg ønsker å sende melding. Du får epost kopi av innsendt skjema.